Personalul didactic

         În anul scolar 2017-2018 , în Școala Gimnazială ”Ciprian Porumbescu” își desfăsoară  activitatea 21 de cadre didactice.

         Din cele 21 de cadre didactice, 10 au gradul didactic I, 7 au gradul didactic II, 3 cu gradul definitiv în învățământ, 1 cadru debutant. În școală funcționează 18 cadre didctice titulare și 3 suplinitori calificați.

 

Personalul didactic auxiliar

         Total personal didactic auxiliar- 3 persoane, același număr de posturi ca și în anul școlar precedent.